วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โครงสร้างและหน้าที่ของราก
โครงสร้างและหน้าที่ของราก
รากมีโครงสร้างเรียงลำดับจากภายนอกสู่ภายในดังนี้
1. EPIDERMIS มีลักษณะเหมือนอิพิเดอร์มิสของลำต้นแต่จะมีบางเซลล์ยื่นออกไปเป็นขนราก ( ROOT HAIR )
2. CORTEX ประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมา ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารและน้ำ คอร์เทกซ์ของรากจะกว้างกว่าลำต้น
3. STELE เป็นชั้นที่อยู่ถัด ENDODERMIS ประกอบด้วย
3.1 PERICYCLE ส่วนใหญ่เรียงตัวแถวเดียว หรือ สองแถวเป็นแหล่งทีเกิดของรากแขนง
3.2 VASCULAR BUNDLE คือกลุ่มของท่อน้ำท่ออาหารจะอยู๋ภายในวงล้อมของ PERICYCLE
3.3 PITH เป็นใส้ในของรากเห็นได้ชัดเจนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
***ข้อควรจำ ถ้าดูภาพตัดขวางของรากจากกล้องจุลทรรศน์จะพบว่า
-ในพืชใบเลี้ยงคู่จะมีส่วนกลางสุดเป็นไซเลม
-ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นพิธ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาชมค่ะ

นางสาว กมลรัตน์ ศรีวงศ์ ม.5/1 เลขที่ 1

นางสาว สมฤทัย จงจอหอ ม.5/1 เลขที่ 38

2 ความคิดเห็น:

เนื้อไม้ กล่าวว่า...

doraemon น่ารักจังเลย 555555555555
ตัวหนังสือใหญ่ดี สะใจดีคะ

Hellopoohpooh กล่าวว่า...

น่ารักเหมือนคนทำ อิอิ